Komponenty triedy 8

Výroba komponentov i kompozícia surového materiálu z niklu, molybdénu a chróm  prebieha v zmysle EN 1677.  Jedinečné označovanie  umožňuje  spätnú sledovateľnosť výroby každého výrobku až  na úroveň surového materiálu, ktorý je pred použitím podrobený  kontrole spektrometriou. Komponenty triedy 8 sú dodávané s červenou povrchovou úpravou, reťaze sú farby čiernej. Závesy je možné zostaviť podľa nasledujúcich príkladov v rôznych dĺžkach, podľa požiadaviek zákazníka.

 

 

 

 

 

 

 

MTS  Závesné oko pre 1-2 pramenné reťaze - farba červená, určené tiež pre textilné závesy, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti:4.

 

Tabuľka ROZMErov

 

 

 

 

 

 

MTT  Závesné oko pre 3-4 pramenné reťaze - farba červená, určené tiež pre textilné a lanové viacpramenné závesy, výrobné kódy a WLL na povrchu, koeficient bezpečnosti:4.

Tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

 

MJ Reťazový spojovací článok - farba červená, určené pre spájanie hákov, reťazí a ôk, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti:4. 

 

TABUĽKA ROZMerov

 

 

 

 

 

 

 

MJ OMEGA spojovací článok - farba červená, určené na neštandardné viazacie zostavy, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4

 

Tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

CHR Článková reťaz - farba čierna, kataforézna povrchová úprava, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

 

tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

 

CHRU  Vidlicový reťazový hák s bezpečnostnou poistkou- priame spojenie s reťazou, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

                              Tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

CHRO  Hák s okom a bezpečnostnou poistkou- určené pre zostavy textilných, reťazových a lanových závesov, farba červená, výrobné kódy a WLL na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

tabuľka rozmerov

 

 

 

 

LINGUETCHRO Náhradný poistný uzáver háka - kovaný výrobok, určené pre CHRO.

 

Tabuľka Rozmerov

 

 

 

 

LINGUETCHRU Náhradný poistný uzáver háka - kovaný výrobok, určené pre CHRU.

 

tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

 

 

CRU Vidlicový skracovací hák - určené na skrátenie prameňov reťazových závesov, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

 

tabuľka rozmerov

 

 

 

 

CRO Skracovací hák s okom- určené na skrátenie prameňov reťazových závesov, farba červená, jedinečné výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

TABUĽKA ROZMEROV

 

 

 

 

CRU...G  Skracovací hák s bezpečnostnou poistkou- poistka na zaistenie háku v polohe, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

TABUľka rozmerov

 

 

 

 

CRO..G   Skracovací hák s okom a bezpečnostnou poistkou- poistka na zaistenie háku v polohe, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

TAbuľka rozmerov

 

 

 

 

 

CSACL Vidlicový samozvierací hák- bezpečné zaistenie háku pod váhou bremena, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

 

tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

CSAOL Samozvierací hák s okom- bezpečné zaistenie háku pod váhou bremena, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

 

Tabuľka rozmerov

 

 

 

 

 

CSAE Samozvierací otočný hák- otočný čap zaistí rovnomerné dvíhanie, farba červená, výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 4.

 

tabuľka rozmerov

 

 

 

MDHR Strmeň s čapom- farba strieborná, farba čapu červená, jedinečné výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 6.

 

Tabuľka Rozmerov

 

 

 

 

 

MLHRBG Strmeň OMEGA so skrutkou a bezpečnostnou poistkou- farba strieborná, farba čapu červená, jedinečné výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 6.

 

tabuľka rozmerov

 

 

 

 

MDHR Strmeň s čapom- farba strieborná, farba čapu červená, jedinečné výrobné kódy a WLL vyrazené na povrchu, koeficient bezpečnosti: 6.

 

tabuľka rozm

 

ZávesnÉ oko pre 1 - 2 pramenné Reťaze

 

ZávesnÉ oko pre 3 - 4 pramenné Reťaze

 

Reťazový spojovací Článok

 

 

omega spojovací Článok

 

Článková pevnostná reťaz 

                                                                                                                                             

 

REťazový hák s čapom

 

 

 

Hák s okom a  poistkou

 

 

 

POistný uzáver pre hák s čapom

 

 

POistný uzáver pre hák s okom

 

 

skracovací hák s čapom

 

 

skracovací hák s okom

 

 

skracovací hák    čap+poistka

Kontaktujte nás
Názov firmy:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia